MAIL - Help@garbhsanskar.in
TO ORDER BOOK MAIL - Help@garbhsanskar.in
Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition) By Dr.Balaji Tambe
CHOOSE DELIVERY LOCATION

OUTSIDE INDIA PRODUCT DELIVERY TAKE 7 TO 8 *DAYS           

   

SAME DAY SHIPMENT      

CALL +91 9730487784 FOR MORE INFO

 

OUTSIDE INDIA PRODUCT DELIVERY TAKE 4 TO  6 *DAYS

 आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition)

 

आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition)

Back cover                                                                                                                          

आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition)

INTRODUCTION                                                                  

आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition)

INDEX - 1                                                                                                                             

 

आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition)

INDEX - 2                                                                         

गर्भसंस्कार हे भारतीय संस्कृतीच्या गर्भात दडलेले एक गोड गुपित आहे. या पुस्तकात स्त्री-पुरुषांचा, माता-पित्यांचा,त्यांच्या नात्याचा, कुटुंबाचा, गर्भाचा व गर्भाच्या वाढीचा आणि अर्थातच त्यानंतरच्या संगोपनाचा इतका सखोल विचार केला आहे, की कुणीही थक्क व्हावे !  गर्भावस्थेत "गर्भसंरक्षक मंत्रस्तोत्रा'चे पठणही अभिप्रेत असते. गर्भवतीने व्यवस्थित काळजी घेतली व गर्भसंस्कार व्यवस्थित केले तर गर्भावस्था नऊ महिने नऊ दिवस असणे अपेक्षित असते. पण बऱ्याच वेळी गर्भवतीला असलेले काही त्रास, रोग, तिचे वय, पूर्वायुष्यातील घडलेले प्रसंग, बीजशक्‍ती कमी असणे वगैरे अनेक कारणांमुळे अपत्याचा जन्म लवकर होऊ शकतो. कुठल्याही घरात बालकाच्या जन्माचा आनंद अवर्णनीय असतो. साधे गाईला वासरू झाले तरी ती त्याला चाटून साफ करते, शक्‍ती देते, उभे करण्याचा प्रयत्न करते. मनुष्याच्या बाबतीत अपत्याचा जन्म ही तर एक पर्वणीच असते. सृष्टिचक्र व्यवस्थित चालावे म्हणून परमेश्‍वराने निर्माण केलेली ही योजना हे जाणण्याची बुद्धी माणसाजवळ असते. केवळ एक निसर्गभाव म्हणजे आहार, निद्रा, भय, मैथुन यापैकी निसर्गभावातून झालेला अपत्यलाभ असे न समजता माणसाला एक विशिष्ट कल्पना समजलेली असते. अत्यंत परिश्रमाने व काळजी घेऊन विकसित केलेले गुण व बुद्धी पुढे चालावी, गुणसूत्रांवर केलेली प्रक्रिया व संस्कार वाया न जाता ती गुणसूत्रे घेऊन पुढील पिढी जन्माला यावी आणि व्यावहारिक पातळीवर उभा केलेला पसारा आपल्या कुटुंबातील अंशाने पुढे सांभाळावा वगैरे अनेक तऱ्हेच्या कल्पना मनुष्य करू शकतो. म्हणून अपत्याचा जन्म ही फार मोठी पर्वणी ठरते. परंतु अपत्य जन्माला यावे किंवा आपल्याला मूल व्हावे अशी कल्पना डोक्‍यात येईपर्यंत वयाची 25-30 वर्षे खर्ची पडलेली असतात. लहानपणी लहान म्हणून व तरुणपणी लक्ष शिक्षणावर किंवा उच्छृंखलतेवर, मस्ती करण्यावर भर असल्यामुळे आधीच काही चुका घडतात. अपत्यप्राप्ती व्हावी असा विचार मनात आला की शारीरिक, मानसिक अडचणी दिसायला लागतात. वय परिपक्व नसताना केवळ एक शारीरिक आकर्षण म्हणून घेतलेल्या लैंगिक आनंदाचा पुढे अपत्यप्राप्तीच्या वेळी त्रास होऊ शकतो. म्हणजे वीर्यशक्‍ती दूषित होणे, कमी होणे, तसेच शरीरसंबंधात अडचणी येतील अशा तऱ्हेने विकृती निर्माण होणे, वेगवेगळ्या तऱ्हेची इन्फेक्‍शन आल्यामुळे किंवा बीजांड, बीजांडकोश वा बीजवाहिन्यांमधील सिस्ट, गाठी, सूज उत्पन्न होण्यामुळे अपत्यप्राप्ती होण्यास अडथळा येऊ शकतो. यापैकी बरेचसे त्रास योग्य पंचकर्माद्वारे व आयुर्वेदिक उपचारांद्‌वारे दूर करता येऊ शकतात. पण तरीही 100 टक्के यश येईल याची खात्री देता येत नाही, काही भाग देवावर सोडावा लागतोच.

       गर्भ राहिल्यापासून बालकाच्या जन्मापर्यंत आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार व्यवस्थित केले, तर विशिष्ट गुणांनी युक्‍त अपत्य जन्माला येते. परंतु एकूणच प्रजननसंस्थेत मोठा दोष राहिला असल्यास अपत्याला त्रास भोगावाच लागतो.अपत्याचा जन्म म्हणजे दोन द्रव्यांचे मिश्रण किंवा संयुग नव्हे. त्यात विशेष चैतन्याचा प्रभाव येऊन एक जीव स्वतःच्या सर्व संकल्पनेसह शरीर धारण करणे हा योगायोग असतो. त्यासाठी वंशपरंपरागत आलेले काही दोष किंवा येणाऱ्या जिवाचा स्वतःचा असा एक कार्यक्रम असू शकतो. म्हणून बऱ्याच वेळा स्त्री-पुरुषामधील प्रजननसंस्था वैद्यकीय दृष्ट्या सुव्यवस्थित असली तरी अपत्यप्राप्ती होत नाही. मूल अपंग वा सव्यंग जन्माला आले किंवा जन्म घेताना आईला वा मुलाला काही अडचणी उत्पन्न झाल्या तर त्याचे कारण शोधून काढणे खूप अवघड जाते.

         गर्भावस्थेत मातेच्या गर्भाशयात गर्भाची वाढ विशिष्ट पद्धतीने होत असते. त्यात कुठलीही अडचण उत्पन्न होऊ नये म्हणून महिन्यागणिक वेगवेगळे आहार व विशेष शक्‍तीची उपासना सांगितलेली दिसते. तसेच गर्भावस्थेत "गर्भसंरक्षक मंत्रस्तोत्रा'चे पठणही अभिप्रेत असते. गर्भवतीने व्यवस्थित काळजी घेतली व गर्भसंस्कार व्यवस्थित केले तर गर्भावस्था नऊ महिने नऊ दिवस असणे अपेक्षित असते. पण बऱ्याच वेळी गर्भवतीला असलेले काही त्रास, रोग, तिचे वय, पूर्वायुष्यातील घडलेले प्रसंग, बीजशक्‍ती कमी असणे वगैरे अनेक कारणांमुळे अपत्याचा जन्म लवकर होऊ शकतो. सहा महिन्यांच्या आत जन्म झाल्यास गर्भाच्या शरीरातील अवयव व्यवस्थित व पूर्ण वाढ झालेले नसतात, त्यामुळे अशा अपत्याला वाढविणे ही तारेवरची कसरत ठरते. आठव्या महिन्यात जन्माला आलेल्या मुलाला सुद्धा त्रास होऊ शकतो, तसेच मातेलाही त्रास होऊ शकतो. म्हणून आठव्या महिन्यात प्रसूती होऊ नये यासाठी काळजी घ्यायला सुचविलेले असते.

परंतु एकूणच पूर्ण दिवस भरल्याशिवाय जन्माला आलेल्या मुलाला वाढविणे खूप अवघड ठरते. आधुनिक विज्ञानाने कमी दिवस गर्भात राहिलेल्या अशा बालकाच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी बरेच संशोधन करून उपाययोजना सांगितलेल्या आहेत. पण तरीही सर्व व्यवस्थित होऊन मूल दिसामासाने वाढावे म्हणून देवाची प्रार्थना करावीच लागते.

प्री मॅच्युअर बेबी किंवा कमी दिवस गर्भात राहिलेले मूल जन्माला आले तर त्याला वाढविणे खूप अवघड असते. एकदा का असे मूल व्यवस्थित वाढीला लागले, की मग मात्र त्याची शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक वाढ सर्वसामान्यपणे किंवा अपवाद म्हणून विशेष चांगली झालेली दिसते. तरीही अशा प्रकारच्या अपत्याला जन्म देताना जर काही विशेष मदत घ्यावी लागली किंवा बाळ बाहेर यावे यासाठी त्याला डोक्‍याला धरून बाहेर आणण्यासाठी अवजारांचा वापर करावा लागला तर पुढे बालकाच्या मेंदूवर वा वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

एकूण काय तर निसर्गाच्या चमत्कारापैकी सर्वात मोठा चमत्कार असलेली जन्मप्रक्रिया व्यवस्थित व्हावी व निसर्गाने दिलेली काळ, वेळ व वाढ व्यवस्थित व्हावी म्हणून काळजी घेणे आवश्‍यक असते. ह्यासाठी "गर्भसंस्कार संगीत' (सी.डी. - डॉ. श्री बालाजी तांबे) ऐकण्याचा खूप चांगला उपयोग होतो. देवाचा आशीर्वाद सतत आपल्याबरोबर असावा अशी सकारात्मक विचारसरणी ठेवून श्रद्धा वाढवणेही गरजेचे आहे.

 

 

                           

 

!

WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK FOR GARBH SANSKAR 3 AUDIO CD,S

 

 

!

GARBH RASHA 2 CD,S FROM WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

LIVE CHAT IS ONLINE
!

VEDIC HYMNS FOR EXPECTANT MOTHER BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

LIVE CHAT IS ONLINE
!

GARBHAM DEHI BY WOMB INSTITUTE 2 CD SET DOWNLOAD LINK

 

 

!

MANTRAS FOR NEW BORN BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

BLESSING FOR PARENTHOOD 2 AUDIO CD BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

THE MOZART EFFECT FOR NEW BORN BY WOMB INSTITUTE ( 2 AUDIO CD ) DOWNLOAD LINK

 

 

!

HYPNOSIS FOR CHILDBIRTH BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

RELAXATION FOR EXPECTANT MOTHER BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

IN THE WOMB ( 1 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE

 

 

!

PREGNANCY GUIDE FROM CONCEPTION TO BIRTH BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

JOURNEY FROM CONCEPTION TO BIRTH ( 1 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

PREGNANCY DAY BY DAY ( 1 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

POST PREGNANCY WORKOUT ( 2 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

PREGNANCY WORKOUTS BY WOMB INSTITUTE ( 2 VIDEO DVD ) DOWNLOAD LINK

 

 

garbha sanskar
!

Garbh Sanskar By Womb Institute 3 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbh Raksha by womb institute 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbham Dehi by womb institute 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Vedic Hymns for expectant mother 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

what,s happens IN THE WOMB 1 DVD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy guide From conception to birth 1 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Relaxation for expectant mother 2 CD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Blessing for parenthood 2 CD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Mozart effect for new born 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Mantras for new Born 2 CD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

New born and baby care 2 DVD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Hypnosis for childbirth 5 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Post pregnancy workout 2 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy Workouts By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Yoga during pregnancy By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Journey From conception to birth By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy day by day By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Complete Pregnancy classes 4 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Childbirth classes on DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Brest feeding classes on 2 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

New born care classes on DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Ayurvedic Garbha Sanskar: The Art And Science Of Pregnancy(English Edition)

FREE SHIPPING + 10%off + Cash on Delivery*

!

Ayurvediya Garbh Sanskar (Gujarati Edition) By Dr.Balaji Tambe

FREE SHIPPING +20%off + Cash on Delivery*

 

 

!

Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition) By Dr.Balaji Tambe

FREE SHIPPING +20%off + Cash on Delivery*

 

 

!

Garbh sanskar by Dr.balaji tambe

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbh raksha

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbhsanskar tantra ani mantra

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbha raksha

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Sampoorna Garbh sanskar

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbh aur shishu sanskar

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbham Dehi

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

Harmony & Balance - Relaxation Music: Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Well being mantras for new born

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

garbhsanskar kanada language

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

MOTHER & BABY VA Harmony & Balance - Relaxation Music

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Santana Gopala Gayatri Mantra

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

welcome baby home

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Vedic hyms for the expectant mother

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Ayurvediya Garbh Sanskar BOOK

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Mother & Baby - Music CD By Dr. Craig White and Miles

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Relaxation for Expectant Mothers

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Gayatri mantra

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy music and melody

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Music For Wellness

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy guide

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

babys music moods

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

Discovery Channel The Ultimate Guide: Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

National Geographic - In the Womb

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

FROM CONCEPTION TO BIRTH

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Ultimate Guide to Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

National Geographic The incredible human body

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy guide

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

BBC The human body

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

welcome baby home

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Laugh and Learn about Newborn Baby Care

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Dunstan Baby Language -- Learn the universal language of newborn babies

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Healthy Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy & Baby Care

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Element: Prenatal & Postnatal Yoga

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Blessing For Parenthood

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Early Workout BUFF MOMS TO BE

 

 

 

!

The Baby formula

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Baby Human Geniuses in diaper

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Baby Human Part 2

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Test Tube BABIES

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Successful Parents

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Solhah Sanskar (hindi)

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Stree DVD rom

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Yoga For Pregnant women (HINDI)

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

STREE

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

The new method BABY AND MOM Prenatal Yoga

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

THE NEW METHOD BABY AND MOM Postnatal Yoga

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

DAVINA-MY PRE AND POST NATAL WORKOUTS

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

GABRIELLE REECE Fit and Healthy Prenatal Workouts

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Gabrielle Reece: The Complete Fit and Healthy Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Cindy Crawford - Shape Your Body Workout

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Denise Austin Fit & Firm Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Prenatal Pilates

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Pilates for Life: Prenatal & Postnatal

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Leisa Hart's FitMama - Prenatal Workout

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

CINDY CRAWFORD ; A NEW DIMENSION

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

10 MINUTE SOLUTION; PRENATAL PILATES

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

NINA HARTLEYS GUIDE TO BETTER SEX DURING PREGNANCY

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Shilpa,s Yoga

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Vedic Mantras for Motherhood and Expectant Mothers

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Music for Pregnancy & Babies

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Feminine Balance by Dr.shri Balaji tambe

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Biology of Prenatal Development

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Biology of Prenatnal Development

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Buns of Steel: Pregnancy & Post-Pregnancy Workouts

 

 

 

!

Your Baby Can Read Early Language Development System

 

 

 

!

Magical Mind, Magical Body - Mastering The Mind/Body Connection For Perfect Health And Total Well-being

 

 

 

!

No Time To Exercise – Prenatal Pilates

 

 

 

!

Lindsay Brins Pregnancy DVD: Yoga, Cardio & Toning 2nd Trimester

 

 

 

!

Snatam Kaur - Divine Birth (2010)

 

 

 

!

Yoga - Pre Natal And Post Natal Workout

 

 

 

!

Childbirth Hypnosis

 

 

 

!

The Secret ( English Edition)

 

 

 

!

The Secret ( Hindi Edition)

 

 

 

!

Amira's Belly Dance and Yoga for Pregnancy DVD

 

 

 

!

Prenatal Bellydance

 

 

 

!

Kathy Smith: Pregnancy Workout

 

 

 

!

Tracey Mallett's 3 in 1 Pregnancy System

 

 

 

!

Postnatal Rescue

 

 

 

!

Autumn Calabrese: Mighty Mommies 9 Months of Fitness- Prenatal Workout

 

 

 

!

Billy Blanks: Postnatal Power - Tae Bo Workout

 

 

 

!

Yoga Journal - Yoga for Your Pregnancy

 

 

 

!

Prenatal Conditioning with Teddi Bryant

 

 

 

!

Veena and Neena: Belly Baby - A Prenatal Bellydance Workout

 

 

 

!

Tracey Mallett: Fit For Pregnancy

 

 

 

!

From Conception to Birth dvd

 

 

 

!

Yoga Pregnancy: Pre and Post Natal Workouts

 

 

 

!

Parenting The First 2 Years

 

 

 

!

Parenting The First 2 Years DVD

 

 

 

!

Teach Your Baby To Swim

 

 

 

!

garbh sanskar and yoga marathi

PAY CASH ON DELIVERY