ayurvediya garbh sanskar (gujarati edition) આયુર્વેદીય ગર્ભસંસ્કાર –
MAIL US @ Help@garbhsanskar.in
Ayurvediya Garbh Sanskar (Gujarati Edition) By Dr.Balaji Tambe
CHOOSE DELIVERY LOCATION

   

            

   

SAME DAY SHIPMENT      

CALL +91 9730487784 FOR MORE INFO

 

OUTSIDE INDIA PRODUCT DELIVERY TAKE 4 TO  6 *DAYS

 લગ્ન થયા પછી થોડા જ સમયમાં વિચાર આવે છે કે હવે પારણું ક્યારે બંધાશે ? ગર્ભધારણમાં ભલે સમય લાગે, પણ પૂર્વતૈયારી કર્યા વિના ગર્ભધારણની અપેક્ષા રાખવી નહી !
ગર્ભધારણની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ? અનુભવસિદ્ધ માર્ગદર્શન ક્યાંથી મેળવવું ? ગર્ભ પર કયારે, કેવી રીતે અને કેવા સંસ્કાર કરવા ? બાળકના જન્મ પછી કેવા સંસ્કાર કરવા આ બધી બાબતનું સચોટ અને સમૃદ્ધ માર્ગદર્શન પ્રસ્તુત છે- ડો.શ્રી બાલાજી તાંબેના શબ્દોમાં……

આયુર્વેદની ચાર દશકાની સાધના પછી ડો. શ્રી તાંબે એવા મત પર આવ્યા છે કે માનવના જીવનમાં આવી પડતી આધી, વ્યાધી અને ઉપાધી પાછળ એની જીવનશૈલી જેટલી હદે કારણભૂત છે એટલી હદે જ કદાચ એ ગર્ભમાં હતો ત્યારની એની એના માં – બાપની શારીરિક અને માનસિક પ્રકૃતિ જવાબદાર હોય શકે. 

ગર્ભસંસ્કાર એ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં છુપાયેલું એક મીઠું રહસ્ય છે. આ જ્ઞાન જેટલા કુટુંબ, જેટલા તરુણ-તરુણીઓ સમજી લેશે એટલી ભાવી પેઢી વિચારવંત, સુસંસ્કૃત અને સુદ્રઢ થશે. ‘ આયુર્વેદીય ગર્ભસંસ્કાર’ એ ગ્રંથ ફક્ત વૈચારિક ચિંતનની ઊપજ નથી. પણ તેને અનુભવસિદ્ધતાનું મોટું પીઠબળ છે.

આ પુસ્તકમાં સ્ત્રી- પુરુષના, માતા-પિતાના, એમના સગાનાં, કુટુંબના, ગર્ભના, ગર્ભના વિકાસના અને પ્રસુતિ પછી બાળઉછેરના એવા અનેક પાસાના એટલા ઊંડા વિચાર માર્ગદર્શન રૂપે આપવામાં આવ્યા છે કે વાંચનાર કોઈપણ ચકિત થઇ જાય.

પૂર્વ તૈયારી ગર્ભધારણની …….

ભાવી પેઢીના બુદ્ધિમાન અને આરોગ્યસંપન્નના નિર્માણ માટે ગર્ભસંસ્કાર આવશ્યક છે. એની સાથે જ ગર્ભધારણનો નિર્ણય કરતા પહેલાં એ માટેની યોગ્ય વય કઈ છે, પતિ-પત્નીએ ગર્ભધારણની માનસિક તૈયારી કેવી રીતે કરવી, બીજ્શુદ્ધિ કઈ રીતે કરવી જેવા અનેક આનુંષગિક વિષયની જાણકારી રાખવાનું આવશ્યક છે.

  • માતાની જીવનશૈલી, પોતાનો પ્રારબ્ધ, માતા-પિતાના ગુણદોષ અને ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાનના ઉપચારના એકત્રિત પરિણામથી બાળકનો જન્મ થાય છે.
  • ધ્વનિના માધ્યમથી આદર્શ ગર્ભસંસ્કાર પ્રભાવીપણે થઇ શકે છે.
  • હોશિયાર, નિરોગી અને સંસ્કારસંપન્ન બાળક મેળવવા માટે માં-બાપે થોડો સમય ફાળવવો પડે છે.
  • ગર્ભસંસ્કાર સ્ત્રી દ્વારા ગર્ભ સુધી પહોંચે છે અને એમાં પતિનો મોટો સહભાગ હોય છે.
  • બુદ્ધિમાન, સંપન્ન અને પ્રગતિશીલ પેઢીનું નિર્માણ કરવા માટે ‘ગર્ભસંસ્કાર’ જ એક માત્ર પર્યાય છે!

અનુક્રમણિકા

  • ગર્ભધારણની પૂર્વતૈયારી…….
  • સારસંભાળ ગર્ભવતીની……
  • સારસંભાળ ગર્ભની…..
  • સારસંભાળ પ્રસુતાની…
  • ઉછેર શિશુનો……

ડો.શ્રી બાલાજી તાંબે વિશે..
આયુર્વેદનું મહત્વ સમજીને અને એનો ઉંડો અભ્યાસ કરીને માનવજાતના કલ્યાણ માટે ઔષધિય વનસ્પતિ અને વિશિષ્ટ ઉપચાર પદ્ધતિને અસરકારક રીતે અમલમાં મુકનારા ગણતરીના નિષ્ણાતોમાં ડો. શ્રી બાલાજી તાંબેનું નામ બહુ જ આદરપૂર્વક લેવાય છે. આહાર હોય કે યોગ, આધ્યાત્મ હોય કે સંગીત, એ આયુર્વેદના અવિભાજ્ય અંગ કેવી રીતે છે એ ડો. શ્રી બાલાજી તાંબેની રસાળ શૈલીમાં સાંભળવું કે વાંચવું એ પણ અહોભાગ્ય છે.

 

  Ayurvedic Garbha Sanskar: The Art And Science Of Pregnancy

   front cover                                                                                                                      BY Dr.Shri Balaji Tambe

  

Ayurvedic Garbha Sanskar: The Art And Science Of Pregnancy

   Back COVER                                                                                                                       BY Dr.Shri Balaji Tambe

!

WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK FOR GARBH SANSKAR 3 AUDIO CD,S

 

 

!

GARBH RASHA 2 CD,S FROM WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

LIVE CHAT IS ONLINE
!

VEDIC HYMNS FOR EXPECTANT MOTHER BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

LIVE CHAT IS ONLINE
!

GARBHAM DEHI BY WOMB INSTITUTE 2 CD SET DOWNLOAD LINK

 

 

!

MANTRAS FOR NEW BORN BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

BLESSING FOR PARENTHOOD 2 AUDIO CD BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

THE MOZART EFFECT FOR NEW BORN BY WOMB INSTITUTE ( 2 AUDIO CD ) DOWNLOAD LINK

 

 

!

HYPNOSIS FOR CHILDBIRTH BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

RELAXATION FOR EXPECTANT MOTHER BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

IN THE WOMB ( 1 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE

 

 

!

PREGNANCY GUIDE FROM CONCEPTION TO BIRTH BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

JOURNEY FROM CONCEPTION TO BIRTH ( 1 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

PREGNANCY DAY BY DAY ( 1 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

POST PREGNANCY WORKOUT ( 2 VIDEO DVD ) BY WOMB INSTITUTE DOWNLOAD LINK

 

 

!

PREGNANCY WORKOUTS BY WOMB INSTITUTE ( 2 VIDEO DVD ) DOWNLOAD LINK

 

 

garbha sanskar
!

Garbh Sanskar By Womb Institute 3 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbh Raksha by womb institute 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbham Dehi by womb institute 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Vedic Hymns for expectant mother 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

what,s happens IN THE WOMB 1 DVD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy guide From conception to birth 1 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Relaxation for expectant mother 2 CD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Blessing for parenthood 2 CD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Mozart effect for new born 2 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Mantras for new Born 2 CD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

New born and baby care 2 DVD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Hypnosis for childbirth 5 CD

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Post pregnancy workout 2 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy Workouts By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Yoga during pregnancy By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Journey From conception to birth By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy day by day By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Complete Pregnancy classes 4 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Childbirth classes on DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Brest feeding classes on 2 DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

New born care classes on DVD By Womb institute

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Ayurvedic Garbha Sanskar: The Art And Science Of Pregnancy(English Edition)

FREE SHIPPING + 10%off + Cash on Delivery*

!

Ayurvediya Garbh Sanskar (Gujarati Edition) By Dr.Balaji Tambe

FREE SHIPPING +20%off + Cash on Delivery*

 

 

!

Ayurvediya Garbh Sanskar (Marathi Edition) By Dr.Balaji Tambe

FREE SHIPPING +20%off + Cash on Delivery*

 

 

!

Garbh sanskar by Dr.balaji tambe

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbh raksha

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbhsanskar tantra ani mantra

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbha raksha

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Sampoorna Garbh sanskar

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbh aur shishu sanskar

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Garbham Dehi

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

Harmony & Balance - Relaxation Music: Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Well being mantras for new born

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

garbhsanskar kanada language

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

MOTHER & BABY VA Harmony & Balance - Relaxation Music

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Santana Gopala Gayatri Mantra

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

welcome baby home

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Vedic hyms for the expectant mother

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Ayurvediya Garbh Sanskar BOOK

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Mother & Baby - Music CD By Dr. Craig White and Miles

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Relaxation for Expectant Mothers

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Gayatri mantra

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy music and melody

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Music For Wellness

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy guide

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

babys music moods

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

Discovery Channel The Ultimate Guide: Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

 

!

National Geographic - In the Womb

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

FROM CONCEPTION TO BIRTH

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Ultimate Guide to Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

National Geographic The incredible human body

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy guide

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

BBC The human body

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

welcome baby home

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Laugh and Learn about Newborn Baby Care

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Dunstan Baby Language -- Learn the universal language of newborn babies

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Healthy Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Pregnancy & Baby Care

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Element: Prenatal & Postnatal Yoga

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Blessing For Parenthood

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Early Workout BUFF MOMS TO BE

 

 

 

!

The Baby formula

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Baby Human Geniuses in diaper

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Baby Human Part 2

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Test Tube BABIES

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Successful Parents

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Solhah Sanskar (hindi)

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Stree DVD rom

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Yoga For Pregnant women (HINDI)

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

STREE

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

The new method BABY AND MOM Prenatal Yoga

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

THE NEW METHOD BABY AND MOM Postnatal Yoga

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

DAVINA-MY PRE AND POST NATAL WORKOUTS

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

GABRIELLE REECE Fit and Healthy Prenatal Workouts

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Gabrielle Reece: The Complete Fit and Healthy Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Cindy Crawford - Shape Your Body Workout

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Denise Austin Fit & Firm Pregnancy

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Prenatal Pilates

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Pilates for Life: Prenatal & Postnatal

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Leisa Hart's FitMama - Prenatal Workout

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

CINDY CRAWFORD ; A NEW DIMENSION

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

10 MINUTE SOLUTION; PRENATAL PILATES

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

NINA HARTLEYS GUIDE TO BETTER SEX DURING PREGNANCY

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Shilpa,s Yoga

PAY CASH ON DELIVERY  

 

 

 

!

Vedic Mantras for Motherhood and Expectant Mothers

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Music for Pregnancy & Babies

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Feminine Balance by Dr.shri Balaji tambe

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Biology of Prenatal Development

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

The Biology of Prenatnal Development

PAY CASH ON DELIVERY

 

 

 

!

Buns of Steel: Pregnancy & Post-Pregnancy Workouts

 

 

 

!

Your Baby Can Read Early Language Development System

 

 

 

!

Magical Mind, Magical Body - Mastering The Mind/Body Connection For Perfect Health And Total Well-being

 

 

 

!

No Time To Exercise – Prenatal Pilates

 

 

 

!

Lindsay Brins Pregnancy DVD: Yoga, Cardio & Toning 2nd Trimester

 

 

 

!

Snatam Kaur - Divine Birth (2010)

 

 

 

!

Yoga - Pre Natal And Post Natal Workout

 

 

 

!

Childbirth Hypnosis

 

 

 

!

The Secret ( English Edition)

 

 

 

!

The Secret ( Hindi Edition)

 

 

 

!

Amira's Belly Dance and Yoga for Pregnancy DVD

 

 

 

!

Prenatal Bellydance

 

 

 

!

Kathy Smith: Pregnancy Workout

 

 

 

!

Tracey Mallett's 3 in 1 Pregnancy System

 

 

 

!

Postnatal Rescue

 

 

 

!

Autumn Calabrese: Mighty Mommies 9 Months of Fitness- Prenatal Workout

 

 

 

!

Billy Blanks: Postnatal Power - Tae Bo Workout

 

 

 

!

Yoga Journal - Yoga for Your Pregnancy

 

 

 

!

Prenatal Conditioning with Teddi Bryant

 

 

 

!

Veena and Neena: Belly Baby - A Prenatal Bellydance Workout

 

 

 

!

Tracey Mallett: Fit For Pregnancy

 

 

 

!

From Conception to Birth dvd

 

 

 

!

Yoga Pregnancy: Pre and Post Natal Workouts

 

 

 

!

Parenting The First 2 Years

 

 

 

!

Parenting The First 2 Years DVD

 

 

 

!

Teach Your Baby To Swim

 

 

 

!

garbh sanskar and yoga marathi

PAY CASH ON DELIVERY